IBM представя усъвършенстван 133-кубитов квантов процесор IBM Quantum Heron и Quantum System Two

IBM представи най-новото си постижение в областта на квантовите изчисления, „IBM Quantum Heron“, на събитието IBM Quantum Summit 2023. Този 133-кубитов процесор, разработен в продължение на четири години, представлява значителен скок в квантовата изчислителна технология. Чрез включването на нова архитектура и подобряването на работата на портата, IBM успя да постигне забележително намаляване на грешките, до пет пъти по-малко в сравнение с предишния си 127-кубитов процесор, „IBM Quantum Eagle“. „IBM Quantum Heron“ е приветстван като един от най-високопроизводителните квантови процесори в света поради своя иновативен дизайн и способности за намаляване на грешките. Този крайъгълен камък отразява ангажимента на IBM да разшири границите на квантовите изчисления.

Освен това, IBM официално пусна своя встъпителен модулен квантов компютър, „IBM Quantum System Two“. Тази квантова изчислителна система с полезен мащаб е оборудвана с три процесора IBM Quantum Heron и придружаваща електроника за управление. Чрез свързването на множество модули заедно, тази система може да изпълни една квантова верига с капацитет до 100 милиона операции. Дългосрочната визия на IBM е да разшири тази способност, за да постигне впечатляващите 1 милиард операции, отбелязвайки значителен напредък в ерата на квантовата полезност. За по-подробна информация, моля, посетете официалното прессъобщение на IBM: „IBM дебютира Quantum процесор от следващо поколение и IBM Quantum System Two, разширява пътната карта към Advance Era of Quantum Utility.“